Faydalı Bilgiler

Faydalı Bilgiler

Güvenlik risk analizinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

 1. Güvenlik görevlisi nöbet kulübesi doğru görüş açısına sahip mi?
 2. Paravan mankenler güvenlik riskli bölgelere konumlandırılmış mı?
 3. Sürgülü bariyer ihtiyacı var mı?
 4. Kamera konumlandırması (Gece görüşlü/ Plaka okuyuculu) gerekli mi?
 5. Işıklı-sesli ve sim kartlı alarm konumlandırması yapılmalı mı?
 6. Ekstra güvenlik kulübesi konumlandırması yapılmalı mı?
 7.  Malzemeler depoya kaldırılmış mı? Ortada dağınık malzeme var mı?
 8. Duvar ihtiyacı var mı?
 9. Tel bariyer ihtiyacı var mı?
 10. Kameralar güvenlik görevlisi tarafından izleniyor mu?
 11. Aydınlatma yeterli mi?
 12. Güvenlik görevlisi sayısı yeterli mi?
 13. Tüm girişlere güvenlik konumlandırılmış mı?
 14. K-9 köpek ihtiyacı var mı?
 15. Boy dedektörü konumlandırılmalı mı?
 16. X ray konumlandırılmalı mı?

Özel güvenlik firması tercih ederken dikkat edilmesi gereken özellikler;

Bazı özel güvenlik firmaları yasaları hiçe sayıp, denetim eksikliğinden faydalanarak meslek etiğine aykırı hareket etmektedir. Altay Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti. olarak; işveren konumundaki kişileri, bu haksız kazanca ve suça ortak olmamaları noktasında uyarıyoruz.

1. Özel güvenlik şirketinden mutlaka vergi ve SSK prim borcu olmadığına dair resmi yazıyı isteyin.

Ülkemizde birçok özel güvenlik firması, özel güvenlik görevlilerine sosyal sigorta yapmamaktadır. Vergi kaçırarak haksız kazanç elde eden özel güvenlik firması, daha düşük bir bütçeyle hizmet vermekte ve güvenlik ihalelerini kazanmaktadır. Meslek etiğine aykırı bu davranışla haksız rekabet ortaya çıkmakta ve yasal mevzuatı uygulayan dürüst firmalar ihale dışı kalmaktadır. Bu haksızlığa ve illegal kazanca ortak olmamak için sözleşme yapmadan önce mutlaka SSK prim borcu bulunmadığına dair resmi yazı isteyin.

2. Eksik çalışan konusunda dikkatli olun.

Özel güvenlik firmalarının yapmış olduğu diğer bir etik dışı hareket ise eksik personel çalıştırılmasıdır. Örneğin 100 kişi ile hizmete başlayan firma birkaç ay 100 kişi ile hizmet vermekte, daha sonra bu rakamı 80 kişiye düşürerek 20 kişinin ücretini haksız yere işverenden tahsil etmektedir. Özel güvenlik firmasına gözü kapalı güvenen işveren, bu kaçağı kontrol edememektedir. Birçok özel güvenlik firması ileride eksilteceği personel sayısını hesaplayarak ihale esnasında düşük fiyat teklifi vermektedir. Etik dışı davranan bu firmalar; haksız kazanç sağlamakta, haksız rekabet yaratmakta ve işvereni aldatarak suç işlemektedir.

3. Özel güvenlik hizmeti alacağınız şirketten mutlaka ‘‘İçişleri Bakanlığı onaylı Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi’’ isteyin.

4. Özel güvenlik hizmeti aldığınız firmanın çalışanları 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a uygun eğitim görmüş mü? Özel güvenlik eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimliği var mı?

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun gereğince; özel güvenlik görevlilerinin eğitim sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartı olması zorunludur. Bunları mutlaka özel güvenlik şirketinden isteyin. Çünkü eğitim görmüş kişiler standart bir ücretin altında çalıştırılamazken, eğitimsiz personel standart altı ücretlerle çalıştırılmaktadır. Bu koşullar haksız rekabete yol açmakta, işveren kalifiye personel maaşı öderken, güvenlik şirketi eğitimsiz personeli istihdam ederek aradaki fiyat farkı ile haksız kazanç sağlamaktadır.

5. Personelin sigorta primleri 30 gün üzerinden mi, 15 gün üzerinden mi yatırılıyor?

Yapılan diğer bir etik dışı davranış; özel güvenlik görevlilerinin SSK primlerinin 30 gün üzerinden değil 15 gün üzerinden yatırılmasıdır. Mesela işveren özel güvenlik hizmeti veren firmaya 30 gün üzerinden SSK primi ödemiş olmasına rağmen, özel güvenlik şirketi personelinin SSK primini 15 gün üzerinden yatırmakta, hem çalışan hem de işveren üzerinden haksız kazanç elde etmektedir.